Aserwis Sp. z o.o.PROFESJONALNE USŁUGI PORZĄDKOWE

Zapewniamy czystość i porządek w Twoim otoczeniu
skontaktuj się nami - 22 100 13 45

ODŚNIEŻANIE

Do szerokiego wachlarza usług kompleksowego utrzymania czystości zaliczamy również usługę odśnieżania. Dyspozycyjność szerokiej liczby pracowników oraz doświadczenie pozwala nam sprawnie pozbywać się niechcianego śniegu z terenów nieruchomości.

Przykładowe czynnościwykonywane w ramach umów:

  • Odśnieżanie chodników, wyjść z klatek, wyjazdów z garaży, dojść do posesji, dróg osiedlowych
  • Odśnieżanie parkingów
  • Posypywanie piachem, solą, mieszanką piachu z solą i chlorkiem potasu
  • Dzierżawa pojemników z piachem lub mieszanką piachu z solą
  • Wywóz zalegającego śniegu
  • Usuwanie zlodowaceń
  • Usuwanie sopli i nawisów
  • Odśnieżanie dachów
  • Odśnieżanie indywidualnych podwórek na terenie Wesołej i Wawra

Pełny, szczegółowy zakres czynności oraz wycenę usługi przygotowujemy dla każdej nieruchomości indywidualnie po zapoznaniu się z obiektem i potrzebami zleceniodawcy.

Jesteś zainteresowany tą usługą, skontaktuj się z nami